O Klubie Polskim

Klub Polski w Pradze i jego korzenie (1887 — 1918)

Dokument opracowała Dr Alina Strížencová. Jest dostępny w postaci pliku PDF: pobierz (69 KB).

Stowarzyszenie Klub Polski w Pradze w latach 1991 — 2007

Dokument opracowała Krystyna Olaszek-Kotýnek (kronikarz KP). Jest dostępny w postaci pliku PDF: pobierz (228 KB).

Korzenie

Publikacja zawierająca przekrój losów Polaków żyjących dziś w Pradze — dostępna w postaci pliku PDF: pobierz (239 KB).