Merkuriusz Klubu Polskiego

Merkuriusz Klubu Polskiego rocz. 12/2017
Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Merkuriusz Klubu Polskiego to pismo (miesięcznik) informujący o wydarzeniach minionych jak i nadchodzących związanych przede wszystkim z działalnością Klubu Polskiego w Pradze i praską polonią.

W naszym archiwum dostępne są numery z lat: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006

Ostatnich 10 numerów

Prawie wszystkie pliki są w formacie PDF. W nawiasach podana jest informacja o wielkości pliku, ewent. o typie pliku.